Závěr diplomové práce

Závěr obsahuje shrnutí práce. V této části se student vrací k cílům a pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se je podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit, nebo zcela opustit. Je vhodné, aby student na tomto místě nastínil další problémy, kterým by bylo účelné věnovat pozornost, jejichž řešení by však přesáhlo rámec diplomové práce.

Důležitou součástí diplomových prací s praktickým zaměřením je nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit v diplomové práci zkoumaný problém. Dlouholeté zkušenosti s diplomovými pracemi na fakultě ukazují, že takovéto práce často pomohly vyřešit četné problémy praxe (např. vytvořit optimální výrobní program a tím dosáhnout vyššího zisku) a byly vedením podniků a nakonec i komisí pro státní zkoušky a obhajoby diplomových prací nejlépe hodnoceny.
Závěr
Analytickou (aplikační, praktickou) část student začne zpracovávat hned po skončení speciálního semináře (někteří studenti již v jeho průběhu), tj. obvykle po skončení 4. semestru inženýrského studia. Studenti získávají údaje ve firmách, na burze, ve Středisku cenných papírů, v knihovnách atd.  Teoreticko-metodologickou část své diplomové práce naplňuje konkrétními čísly a jinými údaji, aplikuje teoretické přístupy a metody na konkrétní podmínky. Dokončení diplomové práce je náplní diplomového semináře, v němž studenti pracují obvykle v 9., nejpozději však v 10. semestru. Za předložení a „obhajobu“ první varianty diplomové práce v semináři získá student stanovený počet kreditů

Požadavky
Typ školy: Název školy:
Fakulta: Ročník:
Podklady v rozsahu: Předmět:
Nadpis: *
Počet stran: * Písmo:
Řádkování: Velikost písma:
Rod: Termín dodání: *
Metodika práce:
Příloha:
Kontaktní údaje
Mobil: * Email: *
Souhlasím s obchodními podmínkami
* Ochrana osobních údajů podle zákona č. Ochrana osobních údajů podle zákona č. 210/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, Blíže specifikovaná ve VOP
Příspěvek byl publikován v rubrice Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.