Vysoké školy přijímají přihlášky i v srpnu

images (5)

Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. Avšak i v následujících měsících je možné podat přihlášku na vybrané obory. Soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září. Nově vypsala 2. kolo přijímacího řízení i Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů ČZU, Fakulta filozofická ZČU nebo celouniverzitní programy VŠB-TUO, můžete se ještě hlásit do nově akreditovaných oborů na Pedagogické nebo Filozofické fakultě OSU. U některých škol byla snížena bodová hranic pro přijetí (např. PEDF UK nebo LFHK UK), pokud jste skončili v 1. kole pod čarou, možná máte ještě šanci dostat se mezi přijaté.

Na které školy lze podat přihlášku ještě v srpnu?
19.8.2015

Fakulta strojního inženýrství VUTBR https://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=40436www.fme.vutbr.cz

Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR1516II.pdf, přijetí bez PZwww.fzp.ujep.cz

20.8.205

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo pro vybrané obory http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeniwww.fbmi.cvut.cz

Fakulta umění dodatečné přijímací řízení obor Sochařství – volná tvorba http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=13208fu.osu.cz21.8.2015

Obchodně podnikatelská fakulta SLU obor Podniková ekonomika a management 2. kolo http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni/PPR_Bc_PEM_2015_2016_senat.pdfwww.opf.slu.cz

21.8.2015

Vysoká škola polytechnická Jihlava obor Aplikovaná informatika – kombinovaná forma studia https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/podminky-prijimaciho-rizeniwww.vspj.cz

23.8.2015

Fakulta managementu VŠE 2. kolo http://www.fm.vse.cz/2-kolo-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-studijniho-programu/www.fm.vse.cz

24.8.2015

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP 2. kolowww.fvtm.ujep.cz

25.8.2015

Ekonomická fakulta VŠB 2. kolo http://www.vsb.cz/cs/uchazeci/termin-prijimaciho-rizeni/www.ekf.vsb.cz

27.8.2015

Fakulta restaurování 2. kolo obor Restaurování a konzervace uměleckých, umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících materiálech http://www.upce.cz/fr/aktuality.html?id=/FR/aktuality/2015/druhe-kolo-zkousek.htmlwww.upce.cz/fr

28.8.2015

Ekonomická fakulta TUL 2. kolowww.ef.tul.cz

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo pro obor PISfis.vse.cz

Divadelní fakulta JAMU obor Audiovizuální tvorba a divadlo 2. kolo http://www.jamu.cz/img/difa/prijimaci-rizeni/smernice-dodat-pz_atd_bc_2015-2016.pdfdifa.jamu.cz

30.8.2015

Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo vybrané obory http://www.utb.cz/fai/fai-otevira-2-kolo-prijimaciho-rizeniwww.fai.utb.cz

Data jsou získána z webových stránek jednotlivých vysokých škol, avšak termíny je dobré si ověřit přímo na studijních odděleních
Zdroj: kampomaturite.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.