Víte, že na některé fakulty se dostanete i bez přijímaček?

dreamstime_s_43867110Na veřejné vysoké školy se můžete dostat i bez přijímacích zkoušek.  V níže uvedeném přehledu naleznete fakulty, kam se alespoň na 1 obor můžete v roce 2015 dostat bez přijímací zkoušky. Doporučujeme kontaktovat  studijní oddělení a informace o přijímacím řízení ověřit.

 

Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2015
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) 31. 3. 2015
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta PDF 15. 3.,FROV 16. 3.,ZF a EKF 31. 3. 2015
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta ZF 20. 3.,AF 31. 3. 2015
Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta 28. 2. 2015
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě FPF prodlouženo do 13. 3.,MÚO 2. 3. 2015
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 31. 3., FT 2. kolo 9. 8., FS 2. kolo31. 8. 2015
Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz
Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta FIM a PDF 28. 2.,PŘF 31. 3. 2015
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labemwww.ujep.cz
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta FŽP 16. 3., ostatní31. 3., FVTM 2. kolo 4. 9. 2015
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Pharmacy) FFHK 28. 2.,MFF 31. 3. 2015
Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz
Přírodovědecká fakulta 28. 2. 2015
Univerzita Pardubice www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická FES, DFJP 15. 3.,ostatní31. 3. 2015
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz  
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studí (Učitelství odborných předmětů pro střední školy), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická FHS daný obor 31. 8.,ostatní 31. 3. 2015
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 28. 2., možné2. kolo 17. 7. 2015
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravawww.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta FSTA 31. 3., FMMI 30. 4., 2. kolo 10. 8., HGF 30. 4., případné 2. kolo 31. 7. 2015
Vysoká škola chemicko-technologická v Prazewww.vscht.cz
všechny fakulty 31. 3. 2015
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 30. 4., 2. kolo 20. 7. 2015
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2015
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd FAV 31. 3., FEL 15. 4. 2015

Zdroj:  vysokeskoly.com

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.