Úvod diplomové práce

Teoretická část diplomové práce začíná úvodem, ve kterém autor popíše, jaké téma si pro zpracování diplomové práce zvolil, proč si toto téma zvolil a ve zkratce popíše, čemu se bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách věnovat.

V úvodu může autor vzpomenout také i bibliografický zdroj, který tvořil základ pro zpracování teoretické části. Pokud diplomová práce obsahuje i empirickou část, autor stručně v úvodu popíše, co je předmětem a cílem empirické části. V úvodu také autor popíše jasně hlavní cíl práce a také částečné cíle, které jsou potřebné na dosáhnutí hlavního cíle. Úvod se stejně jako název kapitoly nečísluje.

Příspěvek byl publikován v rubrice Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.