Termíny přihlášek na VŠ

stažený soubor (2)

Níže uvádíme jednotlivé termíny přihlášek na vysoké školy.

08.02.2016
Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze (8 oborů)
21.03.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní (1 obor)
25.03.2016
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (1 obor)
03.04.2016
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky (9 oborů)
11.04.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2 obory)
13.04.2016
CEVRO Institut, z.ú. CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (7 oborů)
15.04.2016
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní (3 obory)
18.04.2016
Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu (3 obory)
19.04.2016
AKCENT College s.r.o. AKCENT College s.r.o. (2 obory)
20.04.2016
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta (10 oborů)
25.04.2016
Zahradnická fakulta (1 obor)
Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií (1 obor)
30.04.2016
Masarykova univerzita Fakulta informatiky (13 oborů)
Fakulta sportovních studií (5 oborů)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (1 obor)
Přírodovědecká fakulta (39 oborů)
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (3 obory)
11.05.2016
CEVRO Institut, z.ú. CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (2 obory)
14.05.2016
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta (7 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta (3 obory)
16.05.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1 obor)
19.05.2016
Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání (4 obory)
20.05.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2 obory)
23.05.2016
Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta (43 oborů)
26.05.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (2 obory)
27.05.2016
Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta (7 oborů)
28.05.2016
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta (7 oborů)
Filozofická fakulta (71 oborů)
30.05.2016
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (1 obor)
31.05.2016
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (3 obory)
01.06.2016
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní (1 obor)
Fakulta strojní (10 oborů)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd (1 obor)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (4 obory)
02.06.2016
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (6 oborů)
03.06.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (3 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta (1 obor)
06.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská (7 oborů)
Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)
Provozně ekonomická fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta (12 oborů)
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (11 oborů)
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1 obor)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (14 oborů)
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu (2 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (2 obory)
Filozofická fakulta (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta (1 obor)
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická (13 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická (19 oborů)
07.06.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (1 obor)
08.06.2016
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě (6 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky (1 obor)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (8 oborů)
09.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (24 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (4 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (5 oborů)
10.06.2016
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (2 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (2 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií (9 oborů)
11.06.2016Nahoru
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (3 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (1 obor)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií (1 obor)
13.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí (21 oborů)
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (9 oborů)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (2 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií (3 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví (6 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (5 oborů)
14.06.2016
AKCENT College s.r.o. AKCENT College s.r.o. (2 obory)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (23 oborů)
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (2 obory)
Přírodovědecká fakulta (42 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta (2 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta (5 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (6 oborů)
15.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Unicorn College s.r.o. Unicorn College s.r.o. (6 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů (7 oborů)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (4 obory)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (7 oborů)
16.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická (2 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (2 obory)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (4 obory)
17.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (1 obor)
3. lékařská fakulta (6 oborů)
18.06.2016
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií (10 oborů)
20.06.2016
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (6 oborů)
Provozně ekonomická fakulta (12 oborů)
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická (6 oborů)
21.06.2016
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (11 oborů)
22.06.2016
Lékařská fakulta v Hradci Králové (2 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (2 obory)
23.06.2016
Masarykova univerzita Lékařská fakulta (13 oborů)
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (2 obory)
25.06.2016
Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií (6 oborů)
26.06.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (1 obor)
27.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (8 oborů)
28.06.2016
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (8 oborů)
30.06.2016
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní (15 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů (6 oborů)
11.07.2016
Fakulta financí a účetnictví (7 oborů)
21.07.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (13 oborů)
01.08.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní (8 oborů)
17.08.2016
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
18.08.2016
Ústav zdravotnických studií (4 obory)
22.08.2016
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
24.08.2016
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
06.09.2016
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
07.09.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (4 obory)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (7 oborů)
08.09.2016
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (1 obor)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (2 obory)
19.09.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (4 obory)
21.09.2016
Unicorn College s.r.o. Unicorn College s.r.o. (6 oborů)
08.10.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (3 obory)
12.12.2016
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta (1 obor)

Zdroj: vysokoskoly.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.