Teoreticko-metodologická část diplomové práce

Teoretická část
− teoretické poznatky, vztahující se k danému problému; v této části by měl student prokázat vědomosti, které získal studiem;
− charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení problému použity.Tuto část diplomové práce student obvykle zpracovává v průběhu speciálního semináře (ten většina studentů navštěvuje v 8. či 9. semestru svého studia) a předkládá ji v jeho závěru jako seminární práci. Její rozsah se pohybuje mezi 15 – 20 stranami. Její formální náležitosti musí být stejné jako u diplomové práce. Započtením seminární práce a splněním ostatních požadovaných podmínek stanovených vedoucím semináře získá student daný počet kreditů (obvykle dva).
V úvodu analytické části práce je charakterizována organizace, v níž je diplomová práce zpracovávána, její vnitřní struktura a výrobní program, resp. náplň její činnosti. Další část, jež tvoří jádro diplomové práce, obsahuje vlastní řešení problému. Především z této části musí být patrné, že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko k řešeným problémům. Na základě zjištěných skutečností diplomant formuluje vlastní návrh na řešení existujících problémů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.