Archiv štítku: seminární práce

Seminární práce a její náležitosti

Dá se říci, že seminární práce jsou přípravné práce pro psaní  těch závěrečných. Obsahují rovněž úvod, jádro, závěr, literární zdroje, přičemž se při nich používá citace obdobně jako u závěrečných prací. Seminární práce řeší úzký problém, avšak nezacházejí tak do hloubky, jako … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Štítky: , |

Seminární práce finančněprávní vztahy

Seminární práce finančněprávní vztahy       Právní normy se v praxi realizují prostřednictvím právních vztahů. Tyto zvláštní druhy společenských vztahů ukládají svým subjektům určitá oprávnění a povinnosti, a stejně tak je tomu v případě práva finančního. Jelikož jsou i finančněprávní … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: |

Seminární práce – Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr představuje základní plán podnikání. Vytvoření podnikatelského záměru či podnikatelského plánu je základní činnost, na kterou by se měl každý začínající podnikatel zaměřit. Záměr napomůže podnikateli ujasnit si představy o podnikání, finanční náročnosti a možnostech podnikatele, právních otázkách, potřebě … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Pamět a učení

Funkcí paměti je uchovávání informace, kterou lze později vybavit pro účely pozdější. Paměť je základem učení, jehož prostřednictvím získáváme zkušenosti, dovednosti a nové formy chování. Rozeznáváme různé druhy a typy paměti. Z hlediska délky uchování informace rozlišujeme paměť ikonickou (podržení vjemových … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Ekonomika

Fondy Evropské unie představují stěžejní nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Pomocí těchto fondů se rozdělují jednotlivé finanční prostředky, jejichž primárním účelem je snižování ekonomických a sociálních rozdílů jak mezi členskými státy, tak jejich regiony.

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , |

Seminární práce – Reklama Event

Komunikace firmy je klíčovým prvkem jejího úspěchu. Zvolit správnou komunikační strategii je rozhodující činností mnoha marketingových oddělení. Jednou z možností, jak vyvolat zájem potencionálního zákazníka je event marketing. Ten je výjimečný svou kreativitou, vyvoláváním emocí i nevšedností zážitku. A přesně … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Kapitál

Seminární práce – Vzor Seminární práce – Kapitál

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , |

Seminární práce – Vzor

Vzorové seminární práce a podklady pro psaní seminární práce: Seminární práce – Management Seminární práce – Organizační kultury Seminární práce – Marketing Seminární práce – Základy práva Seminární práce – Vztahy Čechů a Slováků Seminární práce – Paměť a učení Seminární práce … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , |

Seminární práce – Základy práva

Seminární práce vzor: Seminární práce – Základy práva

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , , , |

Seminární práce – Marketing

Seminární práce vzor: Seminární práce – Marketing

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , , , |