Archiv štítku: Diplomová práce

Diplomová práce – Propouštění zaměstnanců

Tato semestrální práce na téma Teorie a praxe v otázce propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti jsem si zvolila proto, že v dnešní době je velmi důležité a zároveň těžké dlouhodobě se uplatnit na trhu práce. Ztráta zaměstnání pak znamená nejen ekonomický, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomvá práce – Skauting

Existenci skautingu zaznamenáváme již od roku 1907 a za tu dobu si vytvořil pevné kořeny. Díky své metodice, která se opírá o systém pravidel obsažených ve skautském slibu a zákoně, se dokázal udržet dodnes. Nebylo to však vždy tak úplně … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomová práce – Polská krize

Ve své diplomové práci se zaměřím především na analýzu vývoje vztahů v období polské krize na přelomu 70. a 80. let mezi tehdejšími supervelmocemi – Svazem Sovětských Socialistických Republik a Spojenými státy. Jak ve své knize uvádí Suchý: Vývoj vztahů … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Indukce a dedukce

Indukce znamená vyvozování obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožňují dojít k podstatě jevů, stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické zpracování a zhodnocení dostatečně reprezentativních souborů údajů, které umožňují formulaci obecnějších závěrů, platných pro … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce | Štítky: , |

Diplomová práce – Resumé

V případě, že je práce napsaná v cizím jazyce, musí autor v diplomové práci uvést i resumé v českém jazyce v rozsahu zpravidla 10%. Požadavky Typ školy: Střední školaVysoká škola Název školy: Fakulta: Ročník: 12345Doktorandské studium Podklady v rozsahu: Bakalářská … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Diplomová práce hypotéza

Student na druhém stupni vysokoškolského studia by měl projevit v diplomové práci i schopnost ověřování stanovených hypotéz, což znamená zjišťování podporujících nebo odmítajících faktů v praxi. Cílená, experimentální či analytická metoda na ověření hypotéz se při diplomové práci doporučuje, není  … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Diplomová práce forma

Diplomová práce se zpravidla skládá z následujících částí: Úvodní část – obal, titulní list, zadání závěrečné práce, poděkování (nepovinné), abstrakt ve státním jazyce, klíčové slova, abstrakt v cizím jazyce, klíčové slova v cizím jazyce, obsah, seznam ilustrací a tabulek, seznam … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Diplomová práce citace

V diplomových pracích se nejčastěji setkáváme s metodami citování v textu podle prvního údaje a datumu, podle číselných odkazů a podle předběžných poznámek pod čarou. Samotný proces citování musí splňovat aspekt etiky citování a techniky citování. V diplomové práci by … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , , |

Diplomová práce

Vypracujeme vám podklady na diplomovou práci Chybí Vám nápady na diplomovou práci? Nemáte dostatek času na vypracování? Tak jste na správné internetové stránce . Nemrhejte zbytečně svými silami a obraťte se na nás. Náš tým odborníků vám vypracuje vámi zadanou diplomovou práci odborně, … Celý příspěvek

Štítky: |