Archiv štítku: diplomka

Diplomvá práce – Skauting

Existenci skautingu zaznamenáváme již od roku 1907 a za tu dobu si vytvořil pevné kořeny. Díky své metodice, která se opírá o systém pravidel obsažených ve skautském slibu a zákoně, se dokázal udržet dodnes. Nebylo to však vždy tak úplně … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomová práce – Polská krize

Ve své diplomové práci se zaměřím především na analýzu vývoje vztahů v období polské krize na přelomu 70. a 80. let mezi tehdejšími supervelmocemi – Svazem Sovětských Socialistických Republik a Spojenými státy. Jak ve své knize uvádí Suchý: Vývoj vztahů … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Stanovení hypotéz diplomové práce

Vymezení problému je rámcově charakterizováno tématem diplomové práce jeho konkretizace probíhá v průběhu práce v seminářích a samostatného studia literatury a do určité míry je závislé na konkrétních podmínkách firmy, společnosti, podniku, v nichž je diplomová práce zpracovávána.

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , |

Sběr informací pro diplomové práce

Po zvolení tématu diplomové práce začíná student na své diplomové práci pracovat. V první fázi zpracování diplomové práce, která má převážně analytický charakter a označujeme ji proto jako analytickou fázi, shromažďuje literaturu, zkoumá předmět své diplomové práce (např. firmu), vytváří … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , |

Diplomová práce – Rozsah

Počet stran diplomové práce určují jednotlivé školy a diplomová práce se zpravidla skládá  z 50 a více stran.

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomová práce – Resumé

V případě, že je práce napsaná v cizím jazyce, musí autor v diplomové práci uvést i resumé v českém jazyce v rozsahu zpravidla 10%. Požadavky Typ školy: Střední školaVysoká škola Název školy: Fakulta: Ročník: 12345Doktorandské studium Podklady v rozsahu: Bakalářská … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Diplomová práce forma

Diplomová práce se zpravidla skládá z následujících částí: Úvodní část – obal, titulní list, zadání závěrečné práce, poděkování (nepovinné), abstrakt ve státním jazyce, klíčové slova, abstrakt v cizím jazyce, klíčové slova v cizím jazyce, obsah, seznam ilustrací a tabulek, seznam … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Diplomová práce citace

V diplomových pracích se nejčastěji setkáváme s metodami citování v textu podle prvního údaje a datumu, podle číselných odkazů a podle předběžných poznámek pod čarou. Samotný proces citování musí splňovat aspekt etiky citování a techniky citování. V diplomové práci by … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , , |