Status studenta a jeho výhody

stažený soubor (23)

 

Studentský život obnáší nejen mnohé půvaby, ale také nezpochybnitelné výsady. Ty se pojí s takzvaným statusem studenta. Víte, na co všechno máte nárok, jak si všechny studentské výhody ponechat co nejdéle a kdy o ně přijdete?

Kdo má na studentské výsady nárok?

Status studenta můžete získat coby frekventanti denního studia na střední a vyšší odborné škole nebo bakalářského, magisterského či doktorského studia na vysoké škole.

Za studium na střední škole se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, takzvané pomaturitní studium. Ke studiu se musíte přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce, škola musí mít akreditaci ministerstva školství, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně dvaceti 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.

Jaké výhody se pojí se statusem studenta?

Pokud doložíte, že splňujete náležitosti studenta, získáte například slevu na dani z příjmu 4 020 korun do 26 let, u doktorského prezenčního studia až do 28 let. Rodiče mohou do vašich 26. narozenin uplatňovat také slevu na dítě nebo na vás pobírat sociální dávky. Zároveň za vás stát platí zdravotní pojištění.

Velmi příjemným bonusem bývá sleva nadopravu- městskou hromadnou, železniční i autobusovou. Většinou je potřeba mít vystaven mezinárodní studentský průkaz ISIC, s nímž velmi často získáte také levnější vstupné nebo registrační poplatky.

Kdy a jak můžete o status studenta přijít?

Se studentskými výhodami se můžete rozloučit, jakmile oslavíte 26. narozeniny, byť se vám ještě nepodařilo propracovat ke státním zkouškám.

Pokud úspěšně absolvujete střední, či vyšší odbornou školu, bude za vás stát platit zdravotní pojištění do konce prázdnin, tedy do 31. srpna. Jestliže má vaše vyšší odborná škola 3,5letý program a absolutorium vychází na leden, ukončí stát platbu pojištění v lednu. U úspěšného dokončení vysokoškolského studia nastane tato situace měsíc po státních zkouškách.

Co když nesplníte podmínky vysokoškolského studia?

Pak jste studentem do dne, který stanoví studijní a zkušební řád dané školy. Když zanecháte studia dobrovolně, ztratíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia. Vysokoškoláci ovšem mohou studium bez sankcí a opakovaně přerušit, zároveň tím přicházejí o studentské výhody.

Pokud budete vyloučeni ze studia na vysoké škole (třeba kvůli disciplinárním prohřeškům), rozlučte se s benefity ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia.

U střední a vyšší odborné školy je situace s vyloučením ze studia trochu složitější. Zjednodušeně řečeno, úředně jako student končíte dnem, kdy vám vyprší lhůta, v níž máte řediteli školy vysvětlit, proč chybíte ve třídě.

Dokdy jste studentem po maturitní zkoušce?

Do 31. srpna, pokud o prázdninách celý měsíc nepracujete nebo nepodnikáte natolik, abyste museli platit nemocenské pojištění, nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Výjimkou je situace, kdy ve stejném kalendářním roce nastoupíte na vysokou školu.

Co když musíte na opravný termín maturitní zkoušky?

Pokud vás čeká opravný termín maturity nebo absolutoria, jste za nezaopatřené dítě považováni do 31. srpna. Pokud jste nemohli maturovat v řádném termínu ze zdravotních důvodů, status studenta vám zůstává až do dne vykonání zkoušky.

Máte nárok na výhody i v přípravném kurzu ke studiu?

Pokud nejde o kurz, který je kombinován s pomaturitním jazykovým studiem, status studenta vám nevznikne, ani nezůstane.

Počítá se doba studia do důchodového pojištění?

Dříve to tak bývalo, ale od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn a pojistné za něj nehradí stát. Pokud nepracujete nebo nepodnikáte, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod.

A teď pozor, studenti, kteří si neplatí sociální pojištění, nemají nárok ani na dávky nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství. „Ode dne porodu tak má studentka nárok jenom na rodičovský příspěvek, který může pobírat, dokud nevyčerpá maximální částku 220 tisíc korun a zároveň nejdéle do čtyř let věku dítěte,“ upozorňuje Petr Sulek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Je možné při studiu pracovat a mít status studenta?

Můžete být klidní. U denního studia na vysoké škole zákon formu studia a výdělečnou činnost neřeší. Důležité je platit daně a sociální či zdravotní pojištění, pokud u vás taková povinnost nastane.

 Zdroj: článek převzat z finance.idnes.cz

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.