Směrnice bakalářské práce

Směrnice bakalářské práce je vniřrní nařízení školy o základních náležitostech závěrečných prací, kontrole jejich originality, uchovávání a zpřístupňování prostřednictvím Centrálního registru závěrečných, rigorózních a habilitačních prací na jednotlivých školách.

Směrnici závěrečných prací vydává zpravidla rektor vysoké školy na základě zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu České republiky č. 233/2011 Z. z., kterou se vykonávají některé ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Směrnice bakalářské práce upravuje všechny náležitosti, které musí být splněné při vypracování bakalářské práce a zpravidla obsahuje i vzor pro vypracování závěrečných prací.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bakalářská práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.