Shromažďování literatury pro diplomovou práci

Přehled o potřebné literatuře, vztahující se k danému tématu, si student vyhledává v bibliografiích. Bibliografie je soupis tištěných prací, tj. knih a časopiseckých článků. Bibliografie se třídí na:

Knihy a časopisy jsou hlavním nástrojem informací
− vědecké, zahrnující soupisy prací z různých vědních oborů,
− speciální, shromažďující soupisy prací z jednoho vědního oboru,
− souhrnné, podávající přehled vydané literatury za delší časový úsek,
− plynulé (periodické), které průběžně zachycují literaturu za kratší časové období.
Dalším zdrojem informací jsou seznamy použité nebo citované literatury, uváděné v odborných knihách v závěru knihy nebo u jednotlivých stran v odkazech pod čarou.
Student by se měl seznámit i se stavem řešení problému, ke kterému dospěli jeho předchůdci – studenti, kteří řešili jeho „problém“, nebo obdobné problémy v minulých letech.
Základním pramenem informací jsou odborné knihy, zejména vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubor trvalejších poznatků. Tyto poznatky jsou aktualizovány pomocí odborných časopisů a dalších periodik (novin). Student by měl současně získat i přehled o zahraniční literatuře, týkající se daného tématu. Z odborných časopisů by zvýšenou pozornost měl věnovat Hospodářským novinám, Ekonomu, Euru, Modernímu řízení, Politické ekonomii, Financím a úvěru, Účetnictví, Statistice, Českomoravskému profitu, aj.
Informační systém České republiky představuje Národní informační středisko České republiky, které je také českým prodejním zástupcem vydavatelů oficiálních publikací a periodik Evropské unie a Světové banky.

zdroj: M. Synek,H. Sedláčková,H. Vávrová
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.