Seminární práce – Národní kultura

Jednotlivé národy sdílejí a předávají si zaběhnuté přesvědčení, postoje, hodnoty, zvyky, normy chování, a ustálené vzorce, které určují myšlení, cítění a jednání jejich příslušníků. Jak píše Pichanič, každý z nás se rodí do určité kultury, kterou prezentuje současná generace a která je skrze ni předávána generacím dalším. Jejím výsledkem jsou určité hodnoty, postoje a očekávání, které podvědomě řídí naše chování. Národní kultura se neustále mění, vzniká na základě historického vývoje.


Müllerová a Šimek charakterizují národní kulturu jako nositelku základních kulturních vzorců, které ovlivňují jak podnikovou kulturu, tak jednání lidí přímo a to prostřednictvím socializace. Ya-ru Chen se zaměřuje hlavně na interkulturní rozdíly mezi jednotlivými národnostmi a intergenerační rozdíly uvnitř národní kultury. Vychází z předpokladu, že v době dnešní rychlé globalizace a sbližování mnoha aspektů skupinových procesů a interakce napříč národními kulturami, je právě porozumění a ocenění rozdílů mezi jednotlivými kulturami to důležité. Ve své knize uvádí, že často mezigenerační rozdíly jedné kultury jsou větší než rozdíly mezi různými skupinami v stejné časové linii. Je to dáno časovými a psychologickými vývojovými rozdíly jednotlivých generací. Jedněmi z nejvýznamnějších mezigeneračních rozdílů dnešní společnosti jsou globální environmentální změny a nejasné národní hranice.

Seminární práce vzor:

Seminární práce - Národní kultura

Seminární práce – Národní kultura

Seminární práce - Národní kultura2

Seminární práce – Národní kultura2

Seminární práce - Národní kultura3

Seminární práce – Národní kultura3

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.