Seminární práce finančněprávní vztahy

Seminární práce finančněprávní vztahy

      Právní normy se v praxi realizují prostřednictvím právních vztahů. Tyto zvláštní druhy společenských vztahů ukládají svým subjektům určitá oprávnění a povinnosti, a stejně tak je tomu
v případě práva finančního. Jelikož jsou i finančněprávní vztahy druhem právních vztahů, musí jeho základní prvky splňovat. Cílem této práce je i nezasvěcenému čtenáři přehledně přiblížit institut finančněprávních vztahů a jejich fungování v praxi.

      V první kapitole mojí seminární práce se proto zaměřím na obecnou charakteristiku finančněprávních vztahů včetně vymezení jejich jednotlivých obligatorních znaků. Subjekt, objekt
i oprávnění a povinnosti, které z těchto vztahů vyplývají, následně podrobněji přiblížím
v jednotlivých podkapitolách.

      Druhá kapitola práce se bude věnovat charakteristice vybraných finančních orgánů finančněprávních vztahů. Vymezena bude především soustava finanční a celní správy České republiky, jelikož právě tyto oblasti prošly v posledních letech velkými institucionálními změnami. Kapitola se zaměří také na přiblížení činnosti jednotlivých článků soustav.

            Závěrečná kapitola bude pojednávat o dělení finančněprávních vztahů. Mým cílem v této kapitole bude poskytnout rozdělení finančněprávních vztahů dle základních kritérií, jelikož
v případě těchto vztahů neexistuje ucelený systém jejich dělení.

Seminární práce vzor:

seminarka-finacnopravny-vzahy seminarka-finacnopravny-vzahy2 seminarka-finacnopravny-vzahy3
Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.