Seminárni práce : Determinace cenného papíru

Seminárni práce : Determinace cenného papíru

Dle občanského zákoníku je cenný papír označena jako listina, se kterou je spojeno právo – zmíněné právo nelze uplatnit ani převést bez tohoto cenného papíru.

„Právo je vtěleno do listiny – cenného papíru. Právě inkorporací práva do listiny se cenný papír odlišuje od ostatních soukromých nebo veřejných listin, které mohou sloužit jako důkaz práva. Cenný papír může být v první řadě emitován jako zákonem upravený cenný papír, a pak musí obsahovat ty náležitosti, které pro daný druh cenného papíru zákon vyžaduje.“ [1]

Cestovní šeky jsou především vydávány pro potřebu cestovního ruchu a to převážně velkými bankami, nebo bankovními asociacemi nebo také specializovanými turistickými agenturami.

Cestovní šek v Obchodním zákoníku, v § 720 a je vymezen jako „cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku“. [2] Právní upravení cestovního šeku je upraveno jak v obchodním zákoníku, tak jej upravuje také předpis zaměřující se na směnky

Právní úprava cenných papírů

Mezi základní právní prameny, které se týkají úpravy cenných papírů, patří Zákon č. 591/1992 sb., o cenných papírech, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

seminarka-cenne-papiry seminarka-cenne-papiry2 seminarka-cenne-papiry3

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce, Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.