Seminární práce – Analýza nákladů společnosti

Analýza nákladů je ve stabilních firmách důležitou součástí řízení podniku. Je to důležitý nástroj pro hodnocení finanční situace podniku. Tvorba nákladové analýzy podniku vede ke zvážení důležitosti jednotlivých nákladových položek, ale může též přispět k provádění úspor a tím získání zisku. Pro správné fungování podniku je důležitý okamžitý efekt, ale také přínos dlouhodobého charakteru. Vyškrtávání nákladů není zrovna oblíbená činnost, ale účelem je zvýšit poměr mezi tržbami a náklady. Podklady pro nákladovou analýzu jsou čerpány z účetních výkazů společnosti dostupných na stránkách justice.cz.


Pro svou seminární práci jsem si vybral jako téma analýzu nákladů.
V teoretické části popisuji rozdělení nákladů a metody jak náklady snížit. V praktické části se zaměřuji na rozebrání těchto metod a následné použití v praxi na vybraném podniku a to konkrétně na společnosti KASTT s.r.o.

Cílem mé seminární práce je vyhledat různé cesty jak snížit náklady a tím zároveň zvýšit zisk. Dále vytvořím návrhy na opatření snížení nákladů a zvýšení prosperity podniku.

Seminárni práce vzor

Seminární práce - Analýza nákladů společnosti 1

Seminární práce – Analýza nákladů společnosti 1

Seminární práce - Analýza nákladů společnosti 2

Seminární práce – Analýza nákladů společnosti 2

Seminární práce - Analýza nákladů společnosti

Seminární práce – Analýza nákladů společnosti

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seminární práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.