Oponentský posudek diplomové práce

ucitel-a-zak

 

 

 

 

Diplomovou práci hodnotí konzultant nebo školitel, kterého jste si vybrali, resp. mu přísluší dáné téma diplomové práce. Dalším hodnotitelem je oponent diplomové práce, jehož úkolem je kriticky posoudit řadu důležitých a předem stanovených kritérií práce. Je však třeba rozlišovat, zda má práce kompilační (shrnuje poznatky z různých pramenů) nebo experimentální (založený na pokusech / experimentech) charakter.

Nejmenší váhu v oponentním posudku diplomové práce má výběr tématu a cíl práce, které se hodnotí maximálním počtem bodů 5. Je důležité, aby téma navazovala na absolvovaný studijní program. Cíl práce by měl být jasný, výstižný a stejně navazující na zvolené téma. Maximálně 10 body (pouze při experimentálním charakteru ZP) se hodnotí úroveň zpracování literatury, její přehlednost, logické členění, relevanci k tématu ak cíli práce a správnost citování a seznamu bibliografických odkazů podle normy.

V oponentském posudku diplomové práce nesmí chybět ani zhodnocení aktuálnosti a adekvátnosti literárních zdrojů. Hodnotí se maximálně 10 – 15 body. Neměla by chybět domácí, ale ani zahraniční vědecká literatura, která zahrnuje především monografie, časopisy a sborníky. Lze samozřejmě použít i internetové zdroje, ale v takovém případě je dobré vyhnout se laickým, neodborným stránkám.

Maximálně 10 body se hodnotí i metodika práce. Odborné znalosti a postupy musí být správně definovány. Rovněž musí být správný postup zpracování experimentů a statistických metod. Práce musí být reprodukovatelná.

Nejdůležitějším kritériem hodnocení jsou výsledky práce a diskuse (35 – 40 bodů), kde všechny poznatky získané důkladným studiem vědeckých pramenů, ale i všechny výsledky získané výzkumem, musí být ve vztahu ke splnění cíle práce.

Posledními částmi jsou závěr a využití v praxi (10 bodů) a formální zpracování závěrečné práce (15 bodů). Oponentský posudek diplomové práce musí posoudit dodržení struktury, proporcionality jednotlivých částí, zpracování tabulek, grafů a pod.

Vzor posudku oponenta:

Posudek_oponenta_DP_13

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.