Studium prestižních světových škol z domova

stažený soubor (12)

Chcete si vyzkoušet, jaké to je studovat na  světoznámých univerzitách jako je Cambridge, Oxford, Harvard či Stanford? Není to až tak složité, a to prostřednictvím on-line kurzům a takzvanému on-line degree.

On-line degree

On-line titul je možné získat za pomoci internetových přednášek a kurzů, které mnoho škol nabízí. Studovat lze jak bakalářské, magisterské, tak  i doktorské programy.

Samozřejmě nelze říci, že všechny programy na internetu patří mezi ty kvalitní, nicméně  lze nalézt  i takové, které se od prezenčních kurzů téměř neliší. Například on-line titul z Kolumbijské univerzity je stejně zasloužený jako ten z prezenčního studia, jelikož studenti mají totožné profesory, kurzy, domácí úkoly, testy i požadavky na závěrečnou práci. Stejný případ je i on-line magisterský titul z New York University Tandon School of Engineering.

Studium i bez titulu

On-line kurz si můžete vyzkoušet  jen tak, aniž by jste chtěli dosáhnout titulu. Díky němu máte možnost se věnovat něčemu, co vás zajímá a o čem byste se  rádi dozvěděli více. Každým rokem se na tyto kurzy přihlásí několik milionů studentů.

V nabídce jsou nejrůznější předměty od humanitních studií přes ekonomiku až po technické obory.

Za některé kurzy je požadován poplatek, ale jsou nabízeny i kurzy, které jsou zcela zdarma.Přednášky těchto kurzů jsou ve většině případech natočené, a tak si je můžete  pustit kdykoliv a kdekoliv, plnění zadaných domácích úkolů je zcela na vás.

Níže jsou uvedeny odkazy na některé z kurzů:

Distance Learning Portal – http://www.distancelearningportal.com/

EDX – https://www.edx.org/

Open 2 study – https://www.open2study.com/

Alison – https://alison.com/

Study.com – http://study.com/

Příklady konkrétních univerzit

MIT (Massachusetts Institute of Technology) – http://ocw.mit.edu/index.htm – nabízí přes dva tisíce kurzů od biologického inženýrství po management.

University of California – Berkeley – http://webcast.berkeley.edu/ – od roku 2005 lze studovat Berkeley online a v nabídce je  například astronomii, právo nebo filosofii.

Yale – http://oyc.yale.edu/ – stránka Open Yale Courses nabízí video přednášky z mnoha předmětů.

Příklad placených kuzrů:

Cambridge – http://www.ice.cam.ac.uk/…line-courses

Harvard – http://online-learning.harvard.edu/courses

Oxford – https://www.conted.ox.ac.uk/courses/online/

John Hopkins University – https://www.jhu.edu/…mics/online/

Stanford – http://online.stanford.edu/courses

Zdroj: vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

MBA studium láká čím dál více studentů, co studium obnáší?

stažený soubor (9)

Co láká studenty na studiu MBA? Především kariérní postup, atraktivnější nabídky, vyšší finanční ohodnocení, nové kontakty a především prohloubení znalostí pro efektivnější řízení firmy a lepší orientaci v oboru. To patří, dle zveřejněného průzkumu institutu CEMI,  mezi důvody, proč MBA či LLM studium každoročně čím dál více zájemců. Průzkumu se zúčastnilo  900 respondentů.

Mezi nejčastější studenty patří muži ve věku v rozmezí  31 – 40 let a 41 – 50 let a mají vysokoškolské vzdělání. V průběhu let byly zaznamenány další dvě tendence. První je, že se zvyšuje zájem mladých lidí do 30 let, ale současně se také navyšuje  počet studentů mezi 51 až 60 lety.

Co vše studium MBA představuje, kdy podat přihlášku a co přináší?

Přijímací řízení:

Termín přijímacího řízení si jednotlivá škola stanovuje sama, v zásadě se lze přihlásit v průběhu celého roku. Přijímací zkoušky zahrnují motivační pohovor, někdy i test manažerských dovedností nebo test z angličtiny.

Průběh studia:

Klade velký důraz na praxi. Studenti řeší případové studie firem z celého světa, přednášky a semináře vedou špičkoví zahraniční manažeři. MBA program pomůže prohloubit znalosti manažerské praxe, umožní podívat se na sebe i svou práci trochu jinýma očima a navázat zajímavé kontakty.

Požadavky MBA škol:

Některé MBA školy požadují, aby měl uchazeč alespoň bakalářský titul, jinde stačí maturita. I když se dnes MBA dá studovat i v češtině, stále převažují programy vedené v angličtině (kvůli vyučujícím ze zahraničí). Podmínkou je proto velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Cena studia:

MBA programy patří k finančně velmi náročnému studiu. Ceny se pohybují kolem sto tisíc až půl milionu korun. Některým studentům na MBA program přispívají zaměstnavatelé.

Zaměření MBA programů a druhy titulů

BBA management – nižší úroveň manažerského vzdělávání. Program je určen pro lidi s minimální nebo žádnou praxí na vedoucí pozici. Získávají titul BBA (Bachelor of Business Administration).

MBA management – pokročilá úroveň studia, směřující k zisku nejznámějšího titulu MBA (Master of Business Administration). U studenta se předpokládá několikaletá praxe na vedoucí pozici.

Vrcholový management – jedná se o programy Executive MBA, které jsou určené pro lidi s dlouholetou manažerskou praxí. Po absolvování získají titul EMBA.

Právo – program pro vrcholové manažery nebo pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním právem. Získávají titul LL.M. (Master of Laws).

Veřejná správa – program určený vedoucím úředníkům státní správy a manažerům neziskových organizací. Výstupem studia je titul MPA (Master of Public Administration).

Přehled škol které nabízejí studium MBA:

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/studium-pri-praci/v/mba/

 

Zdroj: vysokeskoly.cz, jobs.cz

Rubriky: Aktuality |

Fakulty na které je možné se dostat bez přijímaček

stažený soubor (4)

Níže najdete seznam  fakult , na které se můžete dostat bez přijímacích zkoušek.(alespoň na 1 obor ) Dále jsou také obory, kde  Vám přijímací zkoušky prominou – stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu.

Seznam fakult veřejných vysokých škol, které přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2016
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) 31. 3. 2016
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta PDF 15. 3., ZF 31. 3.,

FROV 1. 4., EKF 15. 4. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta ZF 20. 3.,

AF 31. 3. 2016

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta 29. 2. 2016
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě 29. 2. 2016
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 31. 3., FT 2. kolo 9. 8. 2016, FS 2. kolo

31. 8. 2016

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz
Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta 29. 2. 2016
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta FŽP 14. 3., ostatní 31. 3. 2016
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Pharmacy) 29. 2. 2016
Univerzita Pardubice www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická FES, DFJP 15. 3., FEI, FCHT 31. 3. 2016
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz
Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická FT 31. 3., FLKŘ 30. 4. 2016
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 15. 3., 2. kolo 18. 7. 2016
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta FSTA 31. 3., 2. kolo 15. 7., 3. kolo 31. 8.,

HGF 30. 4., 2. kolo 31. 7.,

FMMI 30. 4., 2. kolo 10. 8. 2016

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz
všechny fakulty 31. 3. 2016
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 1. kolo do 30. 4., 2. kolo do 20. 7., 3. kolo do 20. 8. 2016
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 29. 4. 2016
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd FEL 15. 4. 2016, FAV 31. 3. 2016

Pouze bakalářské nebo tzv. „dlouhé“ magisterské obory, data pro rok 2016/2017

Zdroj: kampomaturite.cz

Rubriky: Aktuality |

Termíny přihlášek na VŠ

stažený soubor (2)

Níže uvádíme jednotlivé termíny přihlášek na vysoké školy.

08.02.2016
Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze (8 oborů)
21.03.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní (1 obor)
25.03.2016
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (1 obor)
03.04.2016
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky (9 oborů)
11.04.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2 obory)
13.04.2016
CEVRO Institut, z.ú. CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (7 oborů)
15.04.2016
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní (3 obory)
18.04.2016
Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu (3 obory)
19.04.2016
AKCENT College s.r.o. AKCENT College s.r.o. (2 obory)
20.04.2016
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta (10 oborů)
25.04.2016
Zahradnická fakulta (1 obor)
Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií (1 obor)
30.04.2016
Masarykova univerzita Fakulta informatiky (13 oborů)
Fakulta sportovních studií (5 oborů)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (1 obor)
Přírodovědecká fakulta (39 oborů)
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (3 obory)
11.05.2016
CEVRO Institut, z.ú. CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (2 obory)
14.05.2016
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta (7 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta (3 obory)
16.05.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1 obor)
19.05.2016
Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání (4 obory)
20.05.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2 obory)
23.05.2016
Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta (43 oborů)
26.05.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (2 obory)
27.05.2016
Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta (7 oborů)
28.05.2016
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta (7 oborů)
Filozofická fakulta (71 oborů)
30.05.2016
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (1 obor)
31.05.2016
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (3 obory)
01.06.2016
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní (1 obor)
Fakulta strojní (10 oborů)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd (1 obor)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (4 obory)
02.06.2016
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (6 oborů)
03.06.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (3 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta (1 obor)
06.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská (7 oborů)
Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)
Provozně ekonomická fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta (12 oborů)
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (11 oborů)
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1 obor)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (14 oborů)
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu (2 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (2 obory)
Filozofická fakulta (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta (1 obor)
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická (13 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická (19 oborů)
07.06.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (1 obor)
08.06.2016
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě (6 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky (1 obor)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (8 oborů)
09.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (24 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (4 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (5 oborů)
10.06.2016
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (2 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (2 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií (9 oborů)
11.06.2016Nahoru
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (3 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (1 obor)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií (1 obor)
13.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí (21 oborů)
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (9 oborů)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (2 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií (3 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví (6 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (5 oborů)
14.06.2016
AKCENT College s.r.o. AKCENT College s.r.o. (2 obory)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (23 oborů)
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (2 obory)
Přírodovědecká fakulta (42 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta (2 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta (5 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (6 oborů)
15.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Unicorn College s.r.o. Unicorn College s.r.o. (6 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů (7 oborů)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (4 obory)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (7 oborů)
16.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická (2 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (2 obory)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (4 obory)
17.06.2016
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií (1 obor)
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta (1 obor)
3. lékařská fakulta (6 oborů)
18.06.2016
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií (10 oborů)
20.06.2016
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (6 oborů)
Provozně ekonomická fakulta (12 oborů)
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická (6 oborů)
21.06.2016
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (11 oborů)
22.06.2016
Lékařská fakulta v Hradci Králové (2 obory)
Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví (2 obory)
23.06.2016
Masarykova univerzita Lékařská fakulta (13 oborů)
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta (2 obory)
25.06.2016
Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií (6 oborů)
26.06.2016
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (1 obor)
27.06.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (8 oborů)
28.06.2016
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (8 oborů)
30.06.2016
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní (15 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů (6 oborů)
11.07.2016
Fakulta financí a účetnictví (7 oborů)
21.07.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (13 oborů)
01.08.2016
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní (8 oborů)
17.08.2016
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
18.08.2016
Ústav zdravotnických studií (4 obory)
22.08.2016
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
24.08.2016
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
06.09.2016
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
07.09.2016
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (4 obory)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (7 oborů)
08.09.2016
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta (1 obor)
Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (2 obory)
19.09.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (4 obory)
21.09.2016
Unicorn College s.r.o. Unicorn College s.r.o. (6 oborů)
08.10.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (3 obory)
12.12.2016
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta (1 obor)

Zdroj: vysokoskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu?

obrázek 3

Blíží se čas podání přihlášky/přihlášek na vysokou školu. Víte jak na to? Níže najdete bližší informace, vzorově vyplněnou přihlášku i možnost si prázdnou přihlášku stáhnout.

Kdy?

Většina veřejných a státních škol: konec února nebo v průběhu března

Soukromé vysoké školy: obvykle až do konce září

Umělecké obory: většinou do konce listopadu

Cena podání přihlášky

Nejčastěji 290 – 600 Kč/1 obor (přihlášku u víceoborových studií podáváte pro každý obor zvlášť)

Termín úhrady obvykle do stejného data jako podání přihlášky

Papírová nebo elektronická?

Náročnější administrativa s papírovou přihláškou znamená většinou vyšší cenu

U některých škol musíte elektronickou přihlášku vytisknout a zaslat ještě poštou

Prospěch

U některých oborů nejdůležitější položka, pokud přijímají na základě prospěchu, jinde není nutné vyplňovat

Potvrzení od lékaře

Učitelské, zdravovědné a některé umělecké obory obvykle vyžadují, někdy i s dalším speciálním vyšetřením, jinde nepovinné

Praxe v oboru

Vyžaduje se u některých oborů kombinovaného studia

Pro přijetí na některé obory může být podmínkou určité povolání (např. některé obory Policejní akademie ČR nebo Univerzity obrany)

Přílohy

Někdy se předkládají až u přijímací zkoušky (kopie maturitního vysvědčení, certifikátů, seznamů literatury, životopis, potvrzení od lékaře aj.) nebo se zasílají do stanoveného data

Bonifikace

Body navíc nebo úplné prominutí zkoušek vám mohou přinést:

 • Studijní výsledky, prospěch u maturity nebo z vybraných předmětů (např. matematika, chemie)
 • Jazykové certifikáty
 • Účast v soutěžích či olympiádách
 • Přípravné kurzy nebo kurzy celoživotního vzdělávání dané školy
 • Absolvování partnerské VOŠ – zde se vám může i zkrátit doba studia

Vzor přihlášky :

Přihlášku je možné stáhnout níže:

Prihlaska_na_VS

Prihlaska_na_vyssi_odbornou_skolu_VOS

Zdroj: kampomaturite.cz

Rubriky: Aktuality |

Study in Prague – veletrh pražských veřejných vysokých škol

mladezeu_02-250x203

Dne 14.ledna 2016 pořádají pražské veřejné školy první společný veletrh studijních příležitostí pro středoškoláky se zaměřením na prezentaci bakalářských a víceletých magisterských oborů.

Vstup je zcela zdarma.

Datum: 14. ledna 2016 od 9 do 16:30 hodin

Místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám.Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Program:

 • Od 9:00 do 16:30 hodin budou pro studenty otevřeny informační stánky univerzit.
 • 9:00 – 12:30 Přednášky technických a přírodovědných obor
 • 13:00 – 16:30 Přednášky humanitních, ekonomických a IT oborů

Jaké školy na veletrhu najdete?

 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
 • Vysoká škola chemicko-technologické v Praze (VŠCHT)
 • umělecké vysoké školy (AMU, AVU, UMPRUM)

Více na: http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/

Zdroj: prazskeverejnevysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

VÝSTAVA UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK

Učeň

 

Ve dnech 4. – 5. prosince 2015 se na Výstavišti Černá louka koná 22. ročník výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Výstava je určená absolventům základních a středních škol, především žákům devátých tříd, kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění. Souběžně bude probíhat výstava nejen pracovních příležitostí PRO JOB.

Na výstavě se budou prezentovat veškeré odborné a střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a jiná školská zařízení, které budou připraveny Vám podat kvalitní a srozumitelné informace.

Máte zde příležitost zjistit nové trendy v oblasti školství a vzdělání a osobně se setkat se zástupci škol z celého Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí, ale také z celé České republiky. Ti budou připraveni Vám zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se výukových oborů, dopravy, ubytování, financí, ale také možností uplatnění na trhu práce.

Cílem výstavy je rovněž poukázat na technické obory a jejich využití v našem kraji.

Výstavu zpestří ukázky na trhu poptávaných řemesel, ukázky výsledků práce studentů, show technických oborů, semináře, poradny a jiné zajímavosti jak pro studenty, tak pro pedagogy. Na podiu vystoupí studenti s ukázkami sebeobrany, barmanského umění, líčení, úpravy účesů a módními přehlídkami.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava nabídne návštěvníkům řadu zajímavých ukázek jednotlivých pracovišť, jako jsou například Kabaret vědy a techniky, Kroužek Kybernetiky, prezentace IT4I a studia HPC nebo prezentaci oboru Výpočetní matematika. V interaktivní části výstavy budou zajímavé soutěže a hry.

Otevírací doba

Pátek 4. 12. 09:00 – 17:00 hod.
Sobota 5. 12. 09:00 – 14:00 hod.

Vstupné

zdarma

Více na: http://www.cerna-louka.cz/akceN_529/v/

Zdroj: cerna-louka.cz

Rubriky: Aktuality |

Dny otevřených dveří

1526478-623327

Pro ty, kteří nemají ještě vybranou vysokou školu, uvádíme vypsané termíny dnů otevřených dveří na vysokých školách. Doporučujeme uvedené termíny ověřit na studijním oddělení příslušné vysoké škole, zda nedošlo ke změně.

Listopad 2015

Prosinec 2015

Leden 2016

Únor 2016

Březen 2016

Duben 2016

 • Na tento měsíc neevidujeme žádné událost.

Květen 2016

 • Na tento měsíc neevidujeme žádné událost.

Červen 2016

Zdroj: vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

Existují fakulty, které Vám za úspěšné studium zaplatí.

images (1)

Studentské slevy a výhody, ubytovací, sociální či prospěchové stipendium. To je jen příklad finančních úlev, na které mohou čeští vysokoškoláci dosáhnout – a které celkem běžně také využívají. Některé fakulty jdou však s finančními lákadly ještě dál: na jistý obnos lze dosáhnout třeba už během přijímaček.

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze  má pro nováčky studujícím v roce 2015/2016 připravené motivační stipendium ve výši 7.000 Kč. Je třeba splnit stanovené  podmínky (výsledek maturity z matematiky, případně i účast na některé z vypsaných olympiád). A navíc, pokud student za první semestr bakalářského studia vykoná všechny zkoušky s hodnocením „A“ a všechny zápočty, získá – kromě případného prospěchového stipendia – i mimořádné stipendium ve výši 10.000 korun.

Více na: http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mimoradne-stipendium

Univerzita Karlova

Na Přírodovědecké fakultě UK vsadili na mimoškolní aktivity svých studentů. Na příjemnou odměnu se mohou těšit i stávající bakaláři, kteří byli v roce 2014 přijati bez přijímacích zkoušek a účastnili se některé ze stanovených olympiád (pro studenty chemických oborů platí úspěšná účast na chemickém semináři KSICHT) a v prvním ročníku dosáhnou minimálně 45 kreditů. Ti všichni mohou při splnění podmínek získat – jako již každoročně – 30.000 korun. Magisterským studentům, kteří na této (případně jiné) škole obdrží červený diplom a v prvním ročníku získají nejméně 45 kreditů, pak bude na účet připsáno 15.500 korun.

Více na: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/stipendia

Univerzita J. E. Purkyně

Fakulta sociálně ekonomická UJEP se rozhodla podpořit také studenty, kteří se zapojí do programu Erasmus+. Ti mohou od fakulty po absolvování pobytu v zahraničí získat mimořádné motivační stipendium až 20.000 korun na pokrytí vydaných nákladů. Navíc každý, kdo získá ke studiu v rámci programu Erasmus+ na FSE nějakého studenta ze zahraničí, obdrží prémii 5.000 korun.

Více na:http://fse1.ujep.cz/index.php?art=13187

VUT v Brně

Odměna se vztahuje na uchazeče o studium na VUT v Brně. Částku 6.000 korun dostane pětistovka studentů středních škol, kteří se zapíšou do prvních ročníků bakalářských oborů na této škole v roce 2015/2016. Odměnění studenti budou vybráni na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2015. Větší šanci na získání stipendia budou mít maturanti, kteří si zvolí ve společné části matematiku a angličtinu. Preferováni budou i ti uchazeči, kteří úspěšně absolvují nepovinnou pilotní maturitní zkoušku Matematika+.

Více na:http://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/stipendium-6-000-kc-pro-500-nejlepsich-studentu-d75760

Univerzita Palackého

Na Pedagogické fakultě UP jsou k dispozici stipendia, určena pro všechny úspěšné studenty zapsané do vybraných bakalářských či magisterských oborů. Student, který úspěšně absolvuje první ročník a zapíše se do druhého, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 korun. Studenti o ročník výše získají za stejných podmínek 2.000 korun. V případně navazujícího magisterského studia při zápisu do „druháku“ získá student 3.500 korun.

Více na: http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/stipendia/#c32577

Zdroj: jobs.cz

Rubriky: Aktuality |

GAUDEAMUS Brno XXII. ročník

 

download (15)

 

Těm, kdo si vybírají pomaturitní nebo celoživotní vzdělávání, připomínáme, že ve dnech 3-6.11.2015 proběhne již XXII.ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání, GAUDEAMUS Brno.

STUDENTI registrovaní před veletrhem získají sleavu ve výši 20% na vstupném a na veletrhu je pro ně připravená další odměna.Registrace je možná zde: http://www.gaudeamus.cz/?id=cz%2Fforms%2Fstudenti&mf=1000000

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamu je v České republice tradiční akcí s dlouhou historií, prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku a na celém světě. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně, v lednu v Praze a nově také v říjnu v Nitře.

Veletrh je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol
a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se pravidelně koná v Brně a Praze, se dosud pravidelně účastnili reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice
a neustále rostoucí počet zahraničních škol. Veletrh pořádá společnost MP-Soft a.s. ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně a dalších významných osobností.

Veletrh každoročně navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. Pro každého návštěvníka veletrhu je připraven obsáhlý tištěný katalog vystavujících škol a elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních oborů. Oba katalogy jsou zahrnuty v ceně vstupného. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky jednotlivých vystavujících škol pro zájemce o studium. Přednášky a semináře probíhají v přednáškových sálech přímo v prostorách veletrhu a návštěvníci na ně mají vstup zdarma.

Každý návštěvník veletrhu může také zdarma využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK

Úterý 3. 11. 2015

Sál A

9.00 – 9.30 Slavnostní zahájení veletrhu
9.45 – 10.05 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10.10 – 10.30 Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 – 10.55 Mendelova univerzita v Brně
11.00 – 11.30 Univerzita Karlova – Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 – 11.55 Masarykova univerzita
12.00 – 12.25 Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
12.30 – 12.55 Univerzita Palackého v Olomouci
13.00 – 13.10 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
13.15 – 13.35 Studium v Kanadě
13.40 – 13.50 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.55 – 14.05 Bankovní institut vysoká škola, a.s.
14.10 – 14.30 Prague College

 

Sál B

9.20 – 9.40 University of New York in Prague
9.45 – 10.05 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
10.10 – 10.50 České vysoké učení technické v Praze
10.55 – 11.25 Vysoké učení technické v Brně
11.30 – 11.50 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
11.55 – 12.35 Univerzita Pardubice
12.40 – 13.00 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.05 – 13.25 Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
13.30 – 14.00 Možnosti kariérového poradenství v procesu vzdělávání – Národní informační centrum pro mládež
14.05 – 14.25 Anglo-americká vysoká škola
14.30 – 14.40 Information Planet

 

Středa 4. 11. 2015

Sál A

8.50 – 9.10 Studium v Kanadě
9.15 – 9.25 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
9.30 – 9.40 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
9.45 – 10.05 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10.10 – 10.30 Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 – 10.55 Mendelova univerzita v Brně
11.00 – 11.30 Univerzita Karlova – Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 – 11.55 Masarykova univerzita
12.00 – 12.25 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
12.30 – 12.55 Univerzita Palackého v Olomouci
13.00 – 13.30 Vysoká škola ekonomická v Praze
13.35 – 13.55 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
14.00 – 14.20 Metropolitní univerzita Praha
14.25 – 14.35 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

 

Sál B

8.55 – 9.15 Anglo-americká vysoká škola
9.20 – 9.40 University of New York in Prague
9.45 – 10.05 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.10 – 10.50 České vysoké učení technické v Praze
10.55 – 11.25 Vysoké učení technické v Brně
11.30 – 11.50 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
11.55 – 12.35 Univerzita Pardubice
12.40 – 13.00 Ostravská univerzita v Ostravě
13.05 – 13.25 Univerzita obrany
13.30 – 14.00 UNILINK – Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
14.05 – 14.15 Bankovní institut vysoká škola, a.s.
14.20 – 15.05 Možnosti absolventa SŠ – Národní informační centrum pro mládež

 

Čtvrtek 5. 11. 2015

Sál A

8.55 – 9.15 Anglo-americká vysoká škola
9.20 – 10.05 Technická univerzita v Liberci
10.10 – 10.30 Univerzita Palackého v Olomouci
11.00 – 11.30 Univerzita Karlova – Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 – 11.55 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.00 – 12.30 Masarykova univerzita
12.35 – 12.55 Univerzita obrany
13.00 – 13.20 DAAD – Studium v Německu
13.25 – 13.35 Bankovní institut vysoká škola, a.s.
13.40 – 14.10 Připravte se s Europassem na studium a práci doma i v zahraničí

 

Sál B

8.50 – 9.10 STUDENT AGENCY
9.15 – 9.45 Kariérové poradenství v celoživotní perspektivě – Centrum vzdělávání všem
9.50 – 10.00 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
10.05 – 10.25 University of New York in Prague
10.30 – 10.50 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
10.55 – 11.25 Vysoké učení technické v Brně
11.30 – 12.10 Univerzita Pardubice
12.15 – 12.35 Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
12.40 – 13.10 UNILINK – Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
13.15 – 13.25 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.30 – 13.40 Prague College
13.45 – 13.55 Scandinavian study – Studium v Dánsku

 

Pátek 6. 11. 2015

Sál A

10.20 – 10.30 Vysoká škola logistiky, o.p.s.
10.35 – 10.55 University of New York in Prague
11.00 – 11.30 Univerzita Karlova – Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 – 11.55 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.00 – 12.30 Masarykova univerzita
12.35 – 13.00 Studium je jen první krok, ale jaké jsou ty další? – České vysoké učení technické v Praze
13.00 – 14.00 Závěrečná schůzka vystavovatelů

 

Sál B

9.40 – 10.00 Prague College
10.05 – 10.35 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.40 – 10.50 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
10.55 – 11.25 Vysoké učení technické v Brně
11.30 – 11.40 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
11.45 – 12.05 Anglo-americká vysoká škola
12.10 – 12.30 MCI Management Center Innsbruck, Rakousko
12.35 – 13.20 Jak se připravit na přijímací zkoušky a NSZ? – Vysoká škola ekonomická v Praze

Zdroj: Gaudeamus.cz

Rubriky: Aktuality |