Matematické a statistické metody

Matematické a statistické metody umožňují přesné (exaktní) vyjádření jevů a vztahů mezi nimi, a to univerzálním matematickým jazykem. Použití matematických metod ve výzkumu spočívá ve vyjadřování ekonomických hypotéz matematickými formulacemi, které se podrobí matematickým operacím (řešení rovnic, vyšetřování průběhu funkcí apod.), z ověřených hypotéz pak vyvozují obecné ekonomické závěry.

Na „čistou“ matematiku navazuje matematické programování, operační výzkum, ekonometrie. Mimořádný význam pro zpracování diplomových prací má znalost statistiky (teorie statistiky, ekonomické statistiky). Statistika shromažďuje a utřiďuje ekonomická data, kvantifikuje jevy, pracuje s pravděpodobností. Ekonomická statistika se zabývá číselným, kvantitativním zkoumáním společenskoekonomických jevů a procesů. Význam statistiky spočívá v tom, že exaktně postihuje závislosti mezi jednotlivými ekonomickými veličinami. Využití statistiky v seminárních a diplomových pracích je široké, sahá od použití středních hodnot, indexů, měr variace atd. až po měření závislostí, využití počtu pravděpodobnosti, faktorové analýzy apod.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bakalářská práce, Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.