Klasifikační analýza a Analytická klasifikace

Klasifikační analýza se vyskytuje ve dvou formách: jako syntetická a jako analytická klasifikace.Pomocí syntetické klasifikace sjednocujeme jevy podle podobnosti. Ve vědecké práci to znamená, že poznatky a fakta seskupujeme do tříd, třídy pak do širších logických tříd, tím získáme přehledný materiál (jednotlivé stroje se seskupují do tříd podle své technické podobnosti, stupně opotřebení apod.).


Klasifikací buď řadíme dílčí jevy do skupin (tříd), nebo třídíme soubor do dílčích skupin
Analytická klasifikace vychází z určitého celku, množiny (získané syntetickou klasifikací), kterou rozkládá na prvky, podmnožiny, z nichž ani jedna nemá společný prvek s jinou podmnožinou. (Pracovníky podniku lze třídit podle pohlaví, stáří, profese, kvalifikace, délky práce v daném podniku atd.)
Speciální matematicko-statistickou metodou třídění je např. tzv. shluková analýza (cluster analysis).

Příspěvek byl publikován v rubrice Bakalářská práce, Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.