Kdy studenti musí platit zdravotní a sociální pojištění?

download (2)

Z pohledu sociální a zdravotního pojištění se za studenta  považuje osoba do 26 let, navštěvující střední nebo vyšší odbornou školu, pomaturitní studium ihned po maturitě nebo je studentem vysoké školy v prezenční či kombinované formě. výše uvedených  případech platí  za studenty zdravotní pojištění  stát. Sociální pojistné se během doby studia neplatí vůbec ( pokud se k němu nepřihlásí student dobrovolně). Avšak v případě, že student při škole pracuje, musí ve vybraných případech sociální pojištění odvádět , vše závisí na typu práce a výši výdělku.

Již velký počet středoškoláků  a vysokoškoláků si při studiu přivydělává. Nejčastěji jde o letní brigády, kdy  brigádníci ve většině případech podepisují dohodu o provedení práce (DPP) popřípadě dohodu o pracovní činnosti (DPČ).  A jak je to u těchto typů smluv se zdravotním a sociálním pojištěním?

Dohoda o právedení práce –  v případě, že měsíční výdělek nepřesáhne hranici 10 tisíc korun, student neplatí  zdravotní, ani sociální pojištění (zdravotní pojištění hradí stát, sociální pojištěno není hrazeno vůbec.)

Dohoda o provedení činnosti –  v případě, že  měsíční výdělek nepřekročí  hranici 2.499 korun měsíčně, platí to co u DPP.

Pokud však  měsíční hrubá mzda tyto částky přesáhne,  zaměstnavatel strhává studentovi ze mzdy poměrnou část. (zcela nevratně,na rozdíl od určitého typu daní). Mezi výhody patří  alespoň to, že se tato doba započítává do doby pojištění nutné pro důchod. Pokud  výdělkem student nazmíněnou částku nedosáhne,  a  přesto chce, aby mu i toto období studia bylo započítáno do důchodového pojištění, má možnost se k němu přihlásit dobrovolně (za rok 2014 činí tato částka 1894 korun měsíčně, za rok 2015 to bude navýšeno na 1943kč)

Někteří studenti se již během studia začínají stavět na vlastní nohy a zkouší podnikat.  V případě, že mají méně jak 26 let a řádně studují, jedná se o tzv. vedlejší podnikatelskou činnost. Mladé podnikatele status studenta osvobozuje  v prvním roce podnikání od povinnosti platit na sociální pojištění minimální zálohy. Pokud  studentům roční čistý zisk nepřesáhne 62.261 korun, nemusí nic doplácet ani příští rok hradit zálohy. Pokud je tato hranice překročena, je důležité pojištění doplatit a také se ze zisku  pro příští rok vypočítávají zálohy.

Stejně je tomu tak  i u zdravotního pojištění.  Student ho v  prvním roce podnikání neplatí a výše pojistného se poté vypočítá ze skutečného zisku, a z něj se odvozují i zálohy pro další rok.

Pokud je student v situaci, že nemá žádné příjmy nemusí většinou zdravotní pojišťovně ani správě sociálního zabezpečení nic hlásit, jelikož většina škol  tuto povinnost zařizuje za studenty. Avšak je lepší si tuto informaci ověřit na studijním oddělení.

Student  jenž při studiu současně podniká, musí  tuto skutečnost hlásit své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení , a to nejpozději do 8 pracovních dnů od změny. Na úřadech je vyžadováno doložení potvrzení o studiu popříadě  rozhodnutí o přijetí ke studiu s uvedením přesného data zápisu do prvního ročníku.

Student, který po ukončení střední či vysoké školy dále nechce studovat ani pracovat, je nu opět nutné – ve lhůtě 8 dnů – tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Zdravotní pojištění je za  absolventy středních škol hrazeno státem do konce prázdnin, tedy do 31. srpna a  u vysokých škol  ještě měsíc po měsíci, ve kterém bylo  řádně ukončeno studium.

Zdroj: jobs.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.