Jak napsat odvolání při nepřijetí na VŠ

download (7)

Odvolání

Podle zákona má každý nárok podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu.Žádost musí být písemná, podepsaná uchazečem a adresovaná  děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal. Děkan může rozhodnout o přijetí, popřípadě žádost předat  rektorovi. Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Co žádost musí obsahovat

  • Vaše jméno
  • datum
  • místo přijímacího řízení
  • obor, na který jste se  hlásili

Při psaní si dávejte pozor na úpravu, stručné a jasné  vyjadřování  a především spisovnou češtinu. Vyjádřete Váš zájem o obor, neuškodí přiložit kopii diplomů z olympiád popřípadě potvrzení o praxi v oboru.

Argumenty

Argument, jenž má největší šanci na úspěch odvolání, je upozornění na chybné vyhodnocení přijímacího testu. Máte možnost napadnout konkrétní otázku (ze zákona máte nárok nahlédnout do všech materiálů, které rozhodují o Vašem ne/přijetí), popřípadě celý průběh přijímacího řízení. Důvody  musí být skutečně pádné. Fakulta by měla přihlédnout k takovým skutečnostem, jako je například nadměrný hluk, nejednoznačné zadání testových otázek, špatná akustika v učebně  a mohli jste špatně slyšet zadání testu či nekompetentní personál. Oproti tomu nemá smysl upozorňovat na skutečnosti, které se mohli vyřešit ihned na místě ( při testu někdo podváděl, neměli jste náhradní propisku propiska…atd.).

Některé školy  na svých stránkách mají uvedeno, že nemá smysl argumentovat v žádosti o odvolání zájmem o obor, ale jen věcnými výhradami k přijímacímu řízení. Z tohoto důvodu je dobré opravdu si projít svůj test a zkontrolovat ho, případně se popřemýšlet nad možností ovlivnění výsledků Vaší zkoušky bez Vašeho zavinění.  Avšak nedopustíte se chyby, když  odvolání podložite dřívějšími studijními úspěchy, uvedete, že jste několik míst pod čarou, v  daném oboru máte dřívější praxi. Na některých fakultách může mít  štěstí například úspěšný řešitel olympiád. Systém v přijímání  žádostí  odvolání se liší obor od oboru. V případě, že  neuspějete u děkana školy, můžete se také odvolat k rektorovi.

Kdy nemá smysl odvolání psát

Je dobré se předem informovat, zda má smysl odvolání psát, jelikož určité fakulty na žádosti o odvolání neberou ohled.  Některé fakulty nabízí uvolněná místa automaticky uchazečům, jenž následovali ve výsledcích z přijímaček „těsně pod čarou“.  Stejně tak nemá smysl psát odvolání v případě, že jste nedosáhli požadovaného počtu bodů. Žádost je odůvodněná jen v případě, že i přes dostatečný počet bodů Vás předběhli jiní a vy jste „pod čarou“.

Zdroj: vysokeskoly.cz

Příklad odvolání:

<jméno a příjmení uchazeče>

<adresa uchazeče>

děkanovi ………. <fakulty>

<univerzita>

<adresa>

 

 

 

Věc:    Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu

Podle ust. § 50 odst. 7 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), tímto

 

ž á d á m     o     p ř e z k o u m á n í    r o z h o d n u t í

 

děkana <fakulty> <univerzity> v <město> ze dne …….. , č.j. …… / ……, kterým   jsem   nebyl/a   přijat/a ke studiu na.

 

II.

Žádost uvedenou v článku I tohoto podání odůvodňuji takto:

 

  1. Zde uvedete důvody
  2. ……

 

III.

S ohledem na shora uvedené proto navrhuji, aby děkan <fakulty> <univerzity> v <město>  této odůvodněné žádosti vyhověl a své Rozhodnutí ze dne …….. , č.j. …… / ……, změnil a rozhodl o mém přijetí ke studiu, případně aby tuto žádost předal k rozhodnutí rektorovi  <univerzity>. Pro tento případ navrhuji, aby rektor rozhodnutí děkana změnil a rozhodl o mém přijetí ke studiu.

 

                                                                        <jméno a podpis uchazeče>

 

 

V ………… dne ……..

 

 

Přílohy: Doklady, vysvědčení, fotografie, posudky apod. prokazující uvedené důvody

Kopie maturitního vysvědčení

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.