Fakulty na které je možné se dostat bez přijímaček

stažený soubor (4)

Níže najdete seznam  fakult , na které se můžete dostat bez přijímacích zkoušek.(alespoň na 1 obor ) Dále jsou také obory, kde  Vám přijímací zkoušky prominou – stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu.

Seznam fakult veřejných vysokých škol, které přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2016
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) 31. 3. 2016
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta PDF 15. 3., ZF 31. 3.,

FROV 1. 4., EKF 15. 4. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta ZF 20. 3.,

AF 31. 3. 2016

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta 29. 2. 2016
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě 29. 2. 2016
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 31. 3., FT 2. kolo 9. 8. 2016, FS 2. kolo

31. 8. 2016

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz
Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta 29. 2. 2016
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta FŽP 14. 3., ostatní 31. 3. 2016
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Pharmacy) 29. 2. 2016
Univerzita Pardubice www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická FES, DFJP 15. 3., FEI, FCHT 31. 3. 2016
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz
Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická FT 31. 3., FLKŘ 30. 4. 2016
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 15. 3., 2. kolo 18. 7. 2016
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta FSTA 31. 3., 2. kolo 15. 7., 3. kolo 31. 8.,

HGF 30. 4., 2. kolo 31. 7.,

FMMI 30. 4., 2. kolo 10. 8. 2016

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz
všechny fakulty 31. 3. 2016
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 1. kolo do 30. 4., 2. kolo do 20. 7., 3. kolo do 20. 8. 2016
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 29. 4. 2016
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd FEL 15. 4. 2016, FAV 31. 3. 2016

Pouze bakalářské nebo tzv. „dlouhé“ magisterské obory, data pro rok 2016/2017

Zdroj: kampomaturite.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.