Co je závěrečná práce

Závěrečná práce je práce studenta, kterou má prokázat schopnost tvořivě pracovat ve studijním oboru, ve kterém absolvoval studijní program. Závěrečnou práci vypracovává student pod odborným dohledem vedoucího závěrečné práce (školitelem). Závěrečnou práci posuzuje oponent, který vypracuje na závěrečnou práci písemný posudek. Obhajoba závěrečnéj práce je podmínkou účasti studenta na státní zkoušce a patří mezi státní zkoušky, je podmínkou získání akademického titulu.

Závěrečná práce má deskriptivní a syntetizujíci charakter ve smyslu koncepčnosti. V závěrečné práci se vypracovává i experimentální a analytická část, cílem je ověření teoretických znalosti studenta v experimentální činnosti. V závěrečné práci by měl student prokázat, jak umí pracovat s informačními zdroji a jak je schopný vnímat výklad určitého jevu a zaujmout vlastní názor k vybrané problematice.

Příspěvek byl publikován v rubrice Závěrečná práce se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.