Archiv rubriky: Uncategorized

Seminární práce : Determinace kritické infrastruktury

1 Determinace kritické infrastruktury 1.1 Pojmové vymezení O kritické infrastruktuře hovoříme v případě základních potřeb obyvatelstva státu. Mezi základní potřeby obyvatelstva patří zajištění bezpečnosti státu, zajištění fungování ekonomiky, zajištění fungování veřejné správy a samozřejmě také zásadní životní potřeby obyvatelstva. „Výše … Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized |

Seminárni práce : Determinace cenného papíru

Seminárni práce : Determinace cenného papíru Dle občanského zákoníku je cenný papír označena jako listina, se kterou je spojeno právo – zmíněné právo nelze uplatnit ani převést bez tohoto cenného papíru. „Právo je vtěleno do listiny – cenného papíru. Právě … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce, Uncategorized |

Seminární práce televizního vysíláni

Seminární práce televizního vysíláni Již v roce 1843 hodinář ze Skotska Alexander, Bain vyslovil myšlenku, že přenos je možný za předpokladu, že se podaří rozložit obraz na řádky a body, světelné body musí být převedeny na elektrické impulzy a nazpět, přitom … Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized |

Shromažďování literatury pro diplomovou práci

Přehled o potřebné literatuře, vztahující se k danému tématu, si student vyhledává v bibliografiích. Bibliografie je soupis tištěných prací, tj. knih a časopiseckých článků. Bibliografie se třídí na:

Rubriky: Uncategorized |