Archiv rubriky: Seminární práce

Seminární práce – Pamět a učení

Funkcí paměti je uchovávání informace, kterou lze později vybavit pro účely pozdější. Paměť je základem učení, jehož prostřednictvím získáváme zkušenosti, dovednosti a nové formy chování. Rozeznáváme různé druhy a typy paměti. Z hlediska délky uchování informace rozlišujeme paměť ikonickou (podržení vjemových … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Ekonomika

Fondy Evropské unie představují stěžejní nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Pomocí těchto fondů se rozdělují jednotlivé finanční prostředky, jejichž primárním účelem je snižování ekonomických a sociálních rozdílů jak mezi členskými státy, tak jejich regiony.

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , , |

Seminární práce – Protokol do statistiky

1. 1 Variační třídění 1. 1. 1 Variační rozpětí statistického souboru Variační rozpětí určíme jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou: R=X_max-X_min=22-(-9)=31 kde Xmax je nejvyšší hodnota statistického souboru Xmin je nejnižší hodnota statistického souboru

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Reklama Event

Komunikace firmy je klíčovým prvkem jejího úspěchu. Zvolit správnou komunikační strategii je rozhodující činností mnoha marketingových oddělení. Jednou z možností, jak vyvolat zájem potencionálního zákazníka je event marketing. Ten je výjimečný svou kreativitou, vyvoláváním emocí i nevšedností zážitku. A přesně … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Komprimace dat

Seminární práce vzor: Seminární práce – Komprimace dat K nejvyužívanějším programům patří 7-Zip, WinRAR, ARJ, PkZip, WinZip. Ale jsou i takové programy, které pracují přímo s archivovanými daty. Mezi tyto programy patří Total Commander.

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Analyzátory spalin

Seminární práce vzor: Seminární práce – Analyzátory spalin Každé spalovací zařízení určené k vytápění, musí projít certifikací v autorizované zkušebně. Tam se ověřují základní tepelné, technické a bezpečnostní parametry, mezi něž patří i úroveň produkovaných škodlivin.  Zkoušení jednotlivých spalovacích zařízení je prováděno … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Analýza pracovnho místa

Seminární práce vzor: Seminární práce – Analýza pracovnho místa Co se týče samotné práce, ta je rozdělena na dvě části. Na teoretickou část, jež obsahuje několik hlavních částí, jsou jimi: učitelka mateřské školy, analýza pracovního místa, popis pracovního místa, specifikace … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Analýza cenové politiky

Seminární práce vzor: Seminární práce – Analýza cenové politiky … Před zahájením činnosti je nanejvýše vhodné pro podnikatele si vytvořit podnikatelský plán. Jak uvádí např. Ing. et Ing. J. Konečný, Ph.D. ve svých skriptech Podniková ekonomka CITATION Jiř10 \l 1029 … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Počítačová sestava

Seminární práce – Vzor Seminární práce – Počítačová sestava

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Petr Kellner

Seminární práce – Vzor Seminární práce – Petr Kellner

Rubriky: Seminární práce |