Archiv rubriky: Seminární práce

Seminární práce finančněprávní vztahy

Seminární práce finančněprávní vztahy       Právní normy se v praxi realizují prostřednictvím právních vztahů. Tyto zvláštní druhy společenských vztahů ukládají svým subjektům určitá oprávnění a povinnosti, a stejně tak je tomu v případě práva finančního. Jelikož jsou i finančněprávní … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: |

Seminární práce Mezinárodní humanitární právo

Seminární práce Mezinárodní humanitární právo je nejprve zaměřena na objasnění pojmu humanitárního práva, pravidla humanitárního práva, dále je popsána historie Ukrajiny, součastná situace na Ukrajině a pomoc Evropské unie a ostatních států. Humanitární pomoc bývá označována jako pomoc emergentní. Je … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce Politiky EU

Seminární práce Politiky EU Krize Evropské komise se datuje od roku 1963 až 1967.  V roce 1963 při rozšiřování Evropského společenství došlo k velké politické krizi. Tehdy Evropská komise vedla přístupová jednání a Francie odmítla vstup Velké Británie do Evropského společenství, aniž … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce Řízení ve veřejné správě

Seminární práce  Řízení ve veřejné Řízení ve veřejné správě má společné rysy charakterizované pro sociální řízení. Liší se tím, že řízení je uskutečňováno ve veřejné správě, jedná se o regulační činnost subjektů veřejné správy, snažící se o korigování daných procesů, … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce Postavení seniorů v dnešní společnosti

 Seminární práce Postavení seniorů v dnešní společnosti Nejsme nesmrtelní a nikdo z nás nemůže zastavit čas. Stárneme všichni, i když se hranice, kterou vnímáme jako stáří, neustále posunuje. A stejně. Bojíme se stáří. Bojíme se smrti. Stáří není krásné. Skvělé … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce uplatnění pohledávek

Seminární práce uplatnění pohledávek V této seminární práci se budu zabývat problematikou uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení, a to ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – tzn. insolvenčního zákona, včetně jeho novely účinné od 31. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminárni práce : Determinace cenného papíru

Seminárni práce : Determinace cenného papíru Dle občanského zákoníku je cenný papír označena jako listina, se kterou je spojeno právo – zmíněné právo nelze uplatnit ani převést bez tohoto cenného papíru. „Právo je vtěleno do listiny – cenného papíru. Právě … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce, Uncategorized |

Seminární práce – Národní kultura

Jednotlivé národy sdílejí a předávají si zaběhnuté přesvědčení, postoje, hodnoty, zvyky, normy chování, a ustálené vzorce, které určují myšlení, cítění a jednání jejich příslušníků. Jak píše Pichanič, každý z nás se rodí do určité kultury, kterou prezentuje současná generace a … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |

Seminární práce – Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr představuje základní plán podnikání. Vytvoření podnikatelského záměru či podnikatelského plánu je základní činnost, na kterou by se měl každý začínající podnikatel zaměřit. Záměr napomůže podnikateli ujasnit si představy o podnikání, finanční náročnosti a možnostech podnikatele, právních otázkách, potřebě … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce | Štítky: , , |

Seminární práce – Analýza nákladů společnosti

Analýza nákladů je ve stabilních firmách důležitou součástí řízení podniku. Je to důležitý nástroj pro hodnocení finanční situace podniku. Tvorba nákladové analýzy podniku vede ke zvážení důležitosti jednotlivých nákladových položek, ale může též přispět k provádění úspor a tím získání … Celý příspěvek

Rubriky: Seminární práce |