Archiv rubriky: Prezentace

Prezentace – Kvalita života seniorů

Prezentace vzor : Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. Proč toto téma? – zmapovat míru spokojenosti seniorů v DpS – zmapovat spokojenost seniorů ve vybraných oblastech soc.dimenze – zmapovat spokojenost seniorů v souvislosti s poskytovanou zdr.-soc. péčí

Rubriky: Prezentace | Štítky: , |

Prezentace – Vzor

Vzorové prezentace a podklady pro psaní prezentací: Prezentace – Business Intelligence Prezentace – Kvalita života seniorů

Rubriky: Prezentace | Štítky: , |

Prezentace – Business Intelligence

Prezentace vzor: Business Intelligence v prostředí podniku  -Komplex přístupů, aplikací a technologií sloužících k podpoře rozhodovacích procesů podniku. -Vznik s rostoucí informační potřebou a naproti tomu hrozbou informačního přehlcení. – Zahrnuje aktivity takřka všech podnikatelských oblastí, tj. nákupu, výroby, marketingu, finančního řízení … Celý příspěvek

Rubriky: Prezentace | Štítky: , |

Prezentace

Prezentace v PowerPoint  je moderní forma obhajoby písemné práce. Údaje na PowerPointovém snímku mají být heslovité bez dlouhých vět. První snímek obsahuje většinou název práce, jméno autora, název školy. Další snímky obsahují úvod, cíl práce, stručnou metodiku, výsledky, dizkuse, závěry, … Celý příspěvek

Rubriky: Prezentace |