Archiv rubriky: Diplomová práce

Diplomové práce Rozpočtový proces obce

Diplomové práce Rozpočtový proces obce Téma své diplomové práce Rozpočtový proces obce – obsah, plnění a kontrola jsem si vybral, protože Doplní autor.(např. Protože bych byl v budoucnu rád aktivním občanem nějaké obce, rozhodl jsem se, že se touto oblastí života člověka budu zabývat podrobněji.) Každý občan České republiky je … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Diplomová práce – Benchmarking

Diplomová práce – Benchmarking Ve své diplomové práci se budu zabývat benchmarkingem balíkových služeb, též nazýváno jako komparativní výhoda. Cílem diplomové práce je porovnat aktivity podniku a jeho výsledky s ostatními podniky v oboru neboli s konkurencí. Tato metoda dokáže zajistit prosperitu podniku … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Diplomová práce – Propouštění zaměstnanců

Tato semestrální práce na téma Teorie a praxe v otázce propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti jsem si zvolila proto, že v dnešní době je velmi důležité a zároveň těžké dlouhodobě se uplatnit na trhu práce. Ztráta zaměstnání pak znamená nejen ekonomický, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomová práce – informační systém

V této seminární práci se zaměřím na logistický systém stavební společnosti. Tržní ekonomika působí na každý podnik zcela odlišně, tudíž je důležité, aby se podniky uměly přizpůsobit všem tržním změnám. Hlavním nástrojem podniku je schopnost předvídat, to vede k úspěšnosti … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Diplomvá práce – Skauting

Existenci skautingu zaznamenáváme již od roku 1907 a za tu dobu si vytvořil pevné kořeny. Díky své metodice, která se opírá o systém pravidel obsažených ve skautském slibu a zákoně, se dokázal udržet dodnes. Nebylo to však vždy tak úplně … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , |

Diplomová práce – Polská krize

Ve své diplomové práci se zaměřím především na analýzu vývoje vztahů v období polské krize na přelomu 70. a 80. let mezi tehdejšími supervelmocemi – Svazem Sovětských Socialistických Republik a Spojenými státy. Jak ve své knize uvádí Suchý: Vývoj vztahů … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , , , |

Závěr diplomové práce

Závěr obsahuje shrnutí práce. V této části se student vrací k cílům a pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se je podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit, nebo zcela opustit. Je vhodné, aby … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Teoreticko-metodologická část diplomové práce

Teoretická část − teoretické poznatky, vztahující se k danému problému; v této části by měl student prokázat vědomosti, které získal studiem; − charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení problému použity.

Rubriky: Diplomová práce |

Úvod diplomové práce

Úvod obsahuje: − zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problému, který student bude řešit, − současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se k danému tématu, − stanovení cíle (cílů) a pracovních hypotéz diplomové práce. Požadavky Typ školy: Střední školaVysoká … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Struktura diplomové práce

Diplomová práce se skládá z několika částí, které na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený, kompaktní celek. Logická skladba diplomové práce vychází v hrubých rysech z projektu diplomové práce; je upřesněna požadavky vedoucího semináře a vedoucího diplomové práce i požadavky … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |