Archiv rubriky: Bakalářská práce

Bakalářská práce Projev naklíčené a nenaklíčené sadby brambor

Brambory jsou po pšenici, rýži a kukuřici jednou z nejdůležitějších celosvětově pěstovaných plodin. Po prvních negativních reakcích, kdy byly brambory po jejich objevení dovezeny z Jižní Ameriky do Evropy, se dnes jedná o plodinu, bez které si již nedokážeme představit život a především náš … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce |

Bakalářska práce – Internet marketing

Bakalářska práce vzor: Bakalářska práce – Internet marketing

Rubriky: Bakalářská práce | Štítky: , , |

Bakalářska práce – Analýza pracovní pozice

Bakalářska práce vzor: Bakalářska práce – Analýza pracovní pozice

Rubriky: Bakalářská práce | Štítky: |

Matematické a statistické metody

Matematické a statistické metody umožňují přesné (exaktní) vyjádření jevů a vztahů mezi nimi, a to univerzálním matematickým jazykem. Použití matematických metod ve výzkumu spočívá ve vyjadřování ekonomických hypotéz matematickými formulacemi, které se podrobí matematickým operacím (řešení rovnic, vyšetřování průběhu funkcí … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce |

Indukce a dedukce

Indukce znamená vyvozování obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožňují dojít k podstatě jevů, stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické zpracování a zhodnocení dostatečně reprezentativních souborů údajů, které umožňují formulaci obecnějších závěrů, platných pro … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce | Štítky: , |

Klasifikační analýza a Analytická klasifikace

Klasifikační analýza se vyskytuje ve dvou formách: jako syntetická a jako analytická klasifikace.Pomocí syntetické klasifikace sjednocujeme jevy podle podobnosti. Ve vědecké práci to znamená, že poznatky a fakta seskupujeme do tříd, třídy pak do širších logických tříd, tím získáme přehledný … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce |

Hypotéza a řešení problému

Soubor informací, které student získá a zpracuje, je podkladem pro fázi syntetickou, ve které problém řeší a tvoří závěry.Nejprve je nutné si uvědomit, zda jde o jednoduchý, nebo složitý problém.

Rubriky: Bakalářská práce |

Výběr tématu diplomové a bakalářské práce

Téma diplomové a bakalářské práce si studenti volí podle svého studijního oboru, své další specializace, svých specifických zájmů, podle zájmu podniku, ve kterém budou svou diplomovou práci zpracovávat, resp. v závislosti na vědeckovýzkumných úkolech fakulty nebo katedry.

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce | Štítky: , |

Bakalářske práce – Vzor

Vzorové bakalářske práce a podklady pro psaní bakalářske práce: Bakalářska práce – Pracovní pozice Bakalářska práce – Analýza pracovní pozice Bakalářska práce – Internet marketing    

Rubriky: Bakalářská práce |

Bakalářska práce – Pracovní pozice

Bakalářska práce vzor: Bakalářska práce – Pracovní pozice

Rubriky: Bakalářská práce |