Bakalářská práce Projev naklíčené a nenaklíčené sadby brambor

Brambory jsou po pšenici, rýži a kukuřici jednou z nejdůležitějších celosvětově pěstovaných plodin. Po prvních negativních reakcích, kdy byly brambory po jejich objevení dovezeny z Jižní Ameriky do Evropy, se dnes jedná o plodinu, bez které si již nedokážeme představit život a především náš jídelníček. V České republice jsou brambory téměř každodenní složkou stravy. Je to způsobeno i díky jejich všestrannému použití v kuchyni, vysoké variabilitě při přípravě velice chutných pokrmů a v neposlední řadě také jejich vysokou nutriční hodnotou a pozitivním účinkem z hlediska dietetického.

Pěstování a šlechtění brambor má v naší republice dlouholetou tradici. Proto je velice smutné pozorovat trend dnešní doby, kdy dochází ke zmenšování pěstitelské plochy pro tuto plodinu. Díky tomu také přestáváme být soběstační v zásobování tuzemského trhu dostatečným množstvím, především kvalitních konzumních brambor. Přínosem pro české pěstitele je určitě i chování spotřebitelů, kteří požadují nejen brambory ale i další výrobky od domácích dodavatelů.

Negativní stránkou této problematiky jsou samozřejmě jako všude finance. Pěstování brambor vyžaduje vysoké finanční náklady na hektar, které musí být vynaloženy pro získání kvalitní úrody. To představuje výrazný rozdíl ve srovnání s jinými méně náročnými plodinami jako je kukuřice a řepka, které často nahrazují brambory v osevním plánu. Nejsou-li příznivé meteorologické podmínky, může celková pěstitelská snaha vést k nízkým výnosům a špatné kvalitě sklizených hlíz, které nepřinesou očekávaný zisk nebo dokonce pro pěstitele znamenají výraznější finanční ztrátu. Proto bychom měli hledat cestu, jak dosáhnout maximálního zisku za co nejméně vynaloženého úsilí a s tím spojených financí.

Tato bakalářská práce se těmto otázkám věnuje pouze okrajově, protože se jedná o velice rozsáhlou problematiku, kterou není možné shrnout na několika stránkách. Práce se zabývá zejména posouzením, zda je lepší u raných odrůd brambor používat naklíčenou nebo nenaklíčenou sadbu. Nejdůležitějším parametrem pro toto hodnocení je jednoznačně výnos brambor.

 

1         Charakteristika brambor

Řád lilkotvaré (Solanales) se dělí na pět čeledí: svlačcovité (Convolvulaceae), lilkovité (Solanaceae), Hydroleaceae, Montiniaceae a Sphenocleaceae. Čeleď lilkovité zahrnuje hmyzosprašné byliny, některé z nich jsou ale pro člověka jedovaté. Rostliny mají oboupohlavní pravidelné pětičetné květy se srostlým často vytrvalým kalichem, se srostlou pravidelnou korunou a dvouplodolistovým pestíkem se svrchním semeníkem. Plody jsou bobule nebo tobolky. Tato čeleď obsahuje mnoho hospodářsky významných rostlin jako je lilek brambor (Solanum tuberosum), paprika roční (Capsicum annuum), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum) a třeba i tabák virginský (Nicotiana tabacum), (Rosypal et al., 2003).

Šlechtěné brambory určené k celosvětovému obchodování se souhrnně označují jménem Solanum tuberosum. Hawkes vypracoval úplné taxonomické zpracování, podle kterého je celkem sedm šlechtěných druhů a ty zahrnují i několik poddruhů

Příspěvek byl publikován v rubrice Bakalářská práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.