Abstrakt bakalářské práce

Abstrakt je krátká, výstižná charakteristika obsahu dokumentu a připravuje ho zpravidla sám autor, aby mohl čtenáře ve zkratce informovat o obsahu bakalářské práce.

Abstrakt se zveřejňuje následně v databázových systémech, povinně se uvádí v českém jazyce, ale doporučuje se i verze v některém  ze světových jazyků. Abstrakt zpravidla obsahuje jméno autora, název bakalářské práce, druh závěrečné práce, název vysoké školy, kde autor studuje, fakultu vysoké školy, katedru vysoké školy, jméno školitele, stupeň odborné kvalifikace, rok odevzdání bakalářské práce a počet stran. V abstraktu se také uvádí klíčová slova, kterými autor shrne oblast, na kterou je bakalářská práce zaměřená. (Příklad abstraktu – viz. ukázka Bakalářská práce).

Příspěvek byl publikován v rubrice Bakalářská práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.